CỔNG THÔNG TIN

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP. ĐÀ NẴNG

Hệ thống đang chạy thử nghiệm

Thông báo về việc mời tham dự tập huấn Hướng dẫn đăng ký sáng chế năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành năm 2023; Kế hoạch số 66/KH-SKHCN ngày 22 tháng 8 năm 2023 về tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký sáng chế năm 2023.

Thông báo về việc khảo sát tình hình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chức năng của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023, trong đó có nội dung công việc “Điều tra, khảo sát, thống kê, đánh giá về tình hình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” thuộc nhiệm vụ “Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành khảo sát tình hình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc đăng ký tham gia Chương trình Kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Việt Nam - Seoul, Hàn Quốc

Để triển khai thực hiện Thông báo số 86/TB-VP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại buổi làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc và Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 của thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 (đợt 2)

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2023; 

trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 (đợt 2), cụ thể như sau:

 

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2023; Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, cụ thể như sau: 1. Nhu cầu cần tuyển 01 vị trí việc làm (01 nhân sự) (Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm kèm theo).

Thông báo về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023.

Thông báo về việc mời tham dự tập huấn Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ kính mời đại diện đơn vị tham dự tập huấn Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2023. Thông tin cụ thể như sau:

Techfest Vietnam 2023 quy tụ hơn 30 làng công nghệ

Techfest Vietnam 2023 tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, hỗ trợ tạo bứt phá cho một số lĩnh vực công nghệ mà Việt Nam có thế mạnh.

Ngày 23/5, Bộ KH&CN đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest Vietnam 2023).

Techfest lần thứ 9 được tổ chức bởi Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN), Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp KHCN Việt Nam (SVF), Văn phòng Đề án 844 (ISEV), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) và các đơn vị.

Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học “Tư vấn pháp lý, dịch vụ khoa học, công nghệ và tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng”

 

Nhằm kết nối, tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố, tư vấn pháp lý, dịch vụ khoa học và công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Tư vấn pháp lý, dịch vụ khoa học, công nghệ và tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” với thời gian và địa điểm như sau:

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 (thứ Sáu).

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN Ý TƯỞNG, DỰ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2023

1. Nhu cầu tuyển chọn: Tuyển chọn các dự án khởi nghiệp công nghệ cao có nhu cầu hỗ trợ tham gia ươm tạo tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

2. Đối tượng tuyển chọn:

Cá nhân, nhóm cá nhân, các nhà khoa học, các nhà sáng chế, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện ý tưởng, dự án hay doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sau:

12

post-thumbnailCâu chuyện khởi nghiệp

post-thumbnail

Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động, phát huy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ với nhiều ý tưởng, đề tài có tính khả thi cao

post-thumbnail

ĐÀ NẴNG QUAN TÂM, ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

post-thumbnail

Đà Nẵng vinh dự nhận Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam năm 2022” với hạng mục Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

post-thumbnail

Ba lời khuyên cho dân khởi nghiệp của Founder đứng sau startup trị giá hàng triệu USD

post-thumbnail

Vứt bỏ xe cũ ra bãi phế liệu chỉ còn là dĩ vãng khi xu hướng biến xe cổ thành xe điện lên ngôi

post-thumbnail

SURF 2022 - NƠI THÚC ĐẨY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI ĐẦU TƯ

post-thumbnail

Vườn ươm Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Nơi ươm tạo cho các Startup Công nghệ

post-thumbnail

TẦM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC VƯỜN ƯƠM TRONG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

post-thumbnail

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

post-thumbnail

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HOÁ SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

245678910Cuối cùng

post-thumbnailXem nhiều nhất

Thực trạng khởi nghiệp của sinh viên hiện nay

Bí quyết tăng gấp 3 thu nhập chỉ trong 1 tháng

Khởi nghiệp phát triển bền vững là gì?

Khởi nghiệp với ống hút từ rau, củ, quả

Đăng ký tham gia "Cuộc thi tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2022" và "Chương trình nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị cho phụ nữ - Phụ nữ kiến tạo tương lai"

Nền tảng số Vietcetera thành công huy động vốn vòng Pre-Series A trị giá 2,7 triệu USD từ North Base Media

K-Startup Grand Challenge 2022 - “Cánh cổng vàng” cho các Startup Đà Nẵng

THÔNG BÁO về việc mời tham gia các hoạt động sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công của các Startup điển hình”

NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - SURF 2023