CỔNG THÔNG TIN

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP. ĐÀ NẴNG

Hệ thống đang chạy thử nghiệm

Vườn ươm Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Nơi ươm tạo cho các Startup Công nghệ

28/11/2022 Anonym

Việc phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nền sản xuất chiếm vị trí rất quan trọng. Với mục tiêu tạo ra nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy phát triển Khu công nghệ cao và kinh tế khu vực, năm 2019, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng (DSC) - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (viết tắt là Ban Quản lý), được UBND thành phố bổ sung nhiệm vụ ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. DSC được xem là Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, là nơi “nuôi dưỡng” các dự án có tính mới, tính sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, công nghệ cao với chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn tiền ươm tạo, giai đoạn ươm tạo và giai đoạn hậu ươm tạo.