CỔNG THÔNG TIN

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP. ĐÀ NẴNG

Hệ thống đang chạy thử nghiệm

Danh sách dự án được phê duyệt

STT Tên dự án Mô tả Số vốn cần gọi Số vốn được đầu tư Thời gian gọi vốn