CỔNG THÔNG TIN

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP. ĐÀ NẴNG

Hệ thống đang chạy thử nghiệm
Startup Đăng ký
Avatar Thông tin

Không có nội dung

Một vấn đề xảy ra trong khi tải nội dung.

Trước Tiếp theo
Tư vấn 0 Supporting Services
Nguyễn Quang Phi

Tư vấn

Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các dự án; Tư vấn các chiến lược về khởi nghiệp; Tư vấn gọi vốn cho Startup; Tư vấn tìm nhà đầu tư ...

Hỗ trợ kết nối 0 Supporting Services
Nguyễn Quang Phi

Hỗ trợ kết nối

Kết nối với nhà đầu tư và/hoặc quỹ đầu tư; Kết nối, gặp gỡ trực tiếp với cố vấn, chuyên gia uy tín; Kết nối với các startup hoặc nhà cung cấp dịch vụ chất lượng

Không có nội dung

Một vấn đề xảy ra trong khi tải nội dung.

Trước Tiếp theo