CỔNG THÔNG TIN

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP. ĐÀ NẴNG

Hệ thống đang chạy thử nghiệm

GIỚI THIỆU

Hiện nay, công cuộc khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành địa phương quan tâm sâu sắc. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ đặt ra các nhiệm vụ về phát triển các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chủ trương thành lập Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở tái cơ cấu Trung tâm Thông tin KH&CN. Theo lộ trình và tổ chức thực hiện đề án, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020-2021.

Theo đó, Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng xây dựng nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

         - Là nơi cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các hoạt động Khởi nghiệp, là cầu nối hữu ích để tất cả mọi người tìm kiếm các cơ hội tham gia vào các hoạt động của chương trình khởi nghiệp.

          - Cổng được thiết kế, vận hành theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng thông qua việc cho phép các thành viên được tự chủ mọi hoạt động của mình trong Hệ thống; cung cấp các tiện ích giúp thành  viên chủ động trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và kết nối giữa các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu sáng chế, dự án khởi nghiệp, các nhà tư vấn, chuyên gia, các nhà đầu tư…

         - Bên cạnh đó, cổng thông tin cũng là nơi chia sẻ các câu chuyện về các tấm gương khởi nghiệp trên khắp cả nước./

CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

Cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng có sự tham gia phối hợp của chính quyền thành phố, tổ chức Tài chính và tổ chức Khoa học Công nghệ - những đơn vị đầy tâm huyết tạo thành một mạng lưới hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển ý tưởng, hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ để ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

 • Sở Khoa học và Công nghệ

 • Sở Tài chính

 • Sở Ngoại vụ

 • Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Sở Thông tin và Truyền thông

 • Sở Du lịch

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

 • Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng

 • Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

 • Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng

 • Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng

 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

 • Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn

 • Vườn ươm Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng (DNES)

 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵn

 • Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

 • Đại học Duy Tân

 • Đại học Đà Nẵng

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Bạn muốn khởi nghiệp? Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để đọc tin tức mới nhất