CỔNG THÔNG TIN

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP. ĐÀ NẴNG

Hệ thống đang chạy thử nghiệm

Nhà đầu tư - Trịnh Công Duy

01/11/2021 11:00:58 SA

Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng

Giới thiệu

Giám đốc Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng;

Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐH Đà Nẵng;

Chuyên gia về Digital Transformation và SmartCity.